Available courses

Lietuvos ir Europos Sąjungos elektroninių sistemų, ryšių ir kibernetinio saugumo įstatymų bazės, praktinis jų taikymas

Kam skirta? Ši tema yra teisinio bei reguliacinio pobūdžio, skirta ir labiausiai naudinga organizacijos darbuotojams atsakingiems už administracines, teisines, rizikų valdymo funkcijas. Kokia nauda? …

Sistemų kontrolė ir valdymas esant kritinėms, aukšto neapibrėžtumo situacijoms

Kam skirta? Ši tema yra bendrojo pobūdžio ir skirta organizacijos darbuotojams, dirbantiems beveik visose administracinio pobūdžio pareigybėse, apie pagrindinius kibernetinio saugumo principus, tam, …

Mažos, vidutinės ir didelės apimties elektroninių sistemų ir tinklų saugaus eksploatavimo organizavimas

Kam skirta? Ši tema yra techninio pobūdžio, skirta ir labiausiai naudinga organizacijos darbuotojams atsakingiems už informacijos, duomenų, informacinės bei techninės infrastruktūros valdymą bei admi…

Sistemų kontrolė ir valdymas esant kritinėms, aukšto neapibrėžtumo situacijoms

Kam skirta? Ši tema yra techninio pobūdžio, skirta ir labiausiai naudinta organizacijos darbuotojams turintiems vidutines ir aukštesnes žinias apie informacijos, duomenų, informacinės bei techninės i…

Rizikų valdymas įstaigos valdomuose elektroniniuose ištekliuose

Kam skirta? Ši tema skirta klausytojams, kurių darbo funkcijos susijusios su rizikų bei incidentų valdymu, informacinėmis technologijomis, informacijos valdymu bei saugumu, programinės įrangos bei įr…